باتومی

باشگاه افق

🏢 باشگاه افق | بهترین…

مساحت

27-47 متر مربع

پیش فروش, فروش

شروع از متری 18$

توسط نیما خاوریان

افق ۲

ما در حال آزمایش یک…

مساحت

31-51 متر مربع

پیش فروش, فروش

شروع از متری 32$

توسط نیما خاوریان

URH-901

🏢 ان بی جی تاور…

اتاق خواب

1

حمام

1

مساحت

61.8 متر مربع

پیش فروش, فروش

600$

توسط نیما خاوریان

1 2 3 4